Angående Samlingar i Mars Månad

Alla möten och samlingar i Evangeliecenter i Lotorp
ställs in under mars månad!

På grund av omsorg om våra äldre och dem som  befinner sig i riskgrupper,  har vi beslutat att
ställa in alla våra samlingar  under mars månad.

Det innebär att vi inte kommer att ha några bönesamlingar,
gudstjänster och eller bibelstudier i lokalen.

Det här gör vi inte utifrån fruktan eller oro, utan för att vi är rädda om varandra och vill vara med
och ta ansvar för vårt samhälle. Vi har en god Gud som tar hand om oss och ger oss trygghet i livet, oavsett
omständigheter. Han har lovat att alltid vara med oss!

Vi kommer med ny information när det börjar närma sig april 2020!

 


Om du känner att du vill samtala, eller ha förbön, så välkommen att höra av dig till någon av oss i församlingen:

Ring till Inger Lindgren, som är pastor: Tel o73-25 45 995, eller Ing-Britt Andersson 0760-090346

 


Läs gärna det här bibelordet:

Från Psalm 91  Nya Levande Bibeln:

Under Guds beskydd

Vi bor i den Allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av honom som är över alla gudar. Därför kan vi säga:
Bara han är min tillflykt, det enda fasta, det enda trygga.
Han är min Gud, och jag litar på honom.

Han räddar dig från alla gömda faror och skyddar dig från alla dödliga sjukdomar.
Han kommer att skydda dig med sina vingar!
Ja, under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte är din rustning.

Du behöver inte vara rädd längre för pest och andra plågor.
Du kan gå lugn under dagen och du kan vila trygg och utan ångest under natten. v. 1-6

….Han har sänt ut sina änglar för att skydda mig, vart jag än går.
Med sina händer ska de bära mig, så att jag inte snubblar på någon sten. v.11-12

Herren säger: Eftersom han älskar mig av hela sitt hjärta, ska jag rädda honom. v.13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *