Det Fördolda Livet med Jesus

 

Det finns en plats där du och jag verkligen hör hemma. En ljuvlig plats i Guds närhet. Och det jag pratar om är förstås när du och jag är tillsammans med Gud i bön. När vi släpper allt annat vi har runtomkring oss och bara fokuserar på Herren.

En del tycker det är svårt, det känns liksom lite konstigt att sitta där och prata med någon man inte ser med sina ögon. Och ändå så är det den platsen som kan komma och förändra våra liv allra mest!

Jesus säger till sina lärjungar hur dom ska be; de ska gå in i sin kammare och be där, på platsen där ingen ser och ingen hör. Ingen mer än Gud, förstås.

Så här står det i Bibeln:

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de.

Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.
(Mat 6:5-8 SFB)

Jag tror inte att meningen med de här orden nödvändigtvis är att du måste gå in i ett eget rum. Av praktiska skäl så kanske det är bra, i alla fall om du lever i en familj där det kan bli lite rörigt. Jag vet mammor som inrett en garderob där dom stänger dörren om sig ibland för att få en stund för sig själv och Herren. Huvudsaken är att du är själv därinne i ditt inre rum, där du kan prata med Gud ostört och där han kan få prata med dig!

Det står att när du är där och ber så ser Gud dig. Han är där med sin närvaro, han hör dina böner och du läste väl vad det stod vad som hände, där i det fördolda: Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Ibland tänker vi oss att Gud väl inte bryr sig så mycket om vad jag gör…Jag är ju ingen märkvärdig människa, varför skulle Han sätta värde på vad jag gör? Och ändå så är det precis det Han gör. Han vet exakt när du bestämt dig för att ta den där stunden med Honom. När du stängt av TV:n, lagt undan boken eller struntat i disken(!) bara för att få vara ensam med Honom.

Vet du, Gud längtar efter den stunden också, att Han äntligen ska få höra din röst som talar till Honom! Det är ju det här vi är skapade till, från första början! Att umgås med Gud. Att lära känna Honom, att ha gemenskap med Honom.

Faktum är att det är vår kallelse. Kanske du ofta tänker att du inte vet vad som är din kallelse. Folk kallas till missionärer, pastorer, sångare och allt möjligt. Men vet du, den främsta kallelsen är att vi är kallade till gemenskap med Gud!

Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
(1 Kor 1:9 SFB)

Så det är något Gud verkligen längtar efter, att få känna gemenskap med dig! Men tillbaka till den där kammaren… Vad ska man säga då när man är där? Många tycker orden tar slut när man varit där en stund och räknat upp sina böneämnen.

Ja så kan det nog verkligen kännas, och jag tror inte heller att det är det första vi ska göra när vi kommer inför Gud. Att tala om alla problem vi har eller andra har, och be Honom åtgärda dom. Det är så många gör, och sen efter det så känner dom sig alldeles tomma… och nu då?

Nej, det är några saker vi som bedjare ska undvika står det i den här texten. Det ena är att skryta med vår bön och visa hur andliga vi är inför andra, och det andra är att inte rabbla långa böner, där vi bara repeterar en massa ord, där vi staplar böneämnen på varandra och skjuter iväg dom så fort det går.

Nej, allt handlar om gemenskap. Att umgås. Tänk om det vore så att dina barn bara kom till dig när dom behövde din hjälp! Och det enda dom gjorde var att rabbla upp sina behov inför dig, och sen försvann ut genom dörren lika fort. Jag tror inte du skulle tycka det var så roligt…

Jag tror att det är lite så Gud känner ibland när vi gör honom till en som bara ska svara på våra böner…Även om Han så gärna vill fylla alla våra behov! Men Han vill vara med dig! Han vill höra din röst, vet du. Höra att du säger att du älskar Honom och är tacksam för att Han är din Gud!

Att umgås med någon är ju en tvåvägs-kommunikation. Eller hur? Inte mycket till gemenskap om vi inte pratar och delger bägge två när vi är tillsammans. Ja, men säger du…Gud kan ju inte tala så jag hör. Det blir ju i alla fall bara jag som pratar…

Vem har sagt det? Du vet, jag tror Gud talar hela tiden in i vårt hjärta. Han uppmuntrar dig, Han talar om att Han älskar dig och Han inger dig hopp. Han svarar på dina böner genom att ge dig en övertygelse i ditt hjärta, och Han talar till dig genom att påminna dig om bibelord som ligger nerlagda i ditt hjärta.

Vet du, jag tror Gud är väldigt aktiv när du sitter där inför honom i din kammare och ber till honom i det fördolda. Problemet är nog att vi inte är så bra på att lyssna. Vi har lite för bråttom. Vi är så vana vid att det ska höras i våra fysiska öron när någon pratar. Men Gud talar oftast inte på det viset. Han talar in i ditt hjärta, in i din ande.

Det kan komma som en tanke. Som en visshet. Rätt som det är så bara vet du vad Han vill säga och göra. Men kom ihåg att det ofta inte går så fort för dig att uppfatta det här. Det kan komma att ta lite tid. Du och jag behöver lära känna Hans röst. Vi behöver lära oss urskilja den rösten bland alla andra röster som oftast upptar vårt sinne.

Och du vet hur det är: Det är bara den du umgås med som du lära känna rösten på!

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,
(Joh 10:14 SFB)

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
(Joh 10:27 SFB)

Jesus vet att du kan höra Hans röst. Hans får känner Honom säger Han. Det hör till vårt liv med Herren, vårt liv som pånyttfödda kristna att lära känna den rösten som vi ska följa!

Bästa platsen att få uppleva trygghet

Den här platsen, inför Jesus är den bästa platsen att få uppleva trygghet. Vi lever i en orolig tid och alla negativa nyheter gör sitt bästa för att få oss att bli otrygga och börja leva i fruktan. I dessa tider är det coronavirus som hotar, nästa gång är det något annat. Den här världen, påhejad och initierad av djävulen, försöker binda hela världen i oro och ångest.

Hur ska vi kunna stå emot det här? Ja, Gud har gett oss en plats. Han har kallat oss ”in under sina vingars skugga”. In i kammaren om du så vill….där finns beskyddet och där finns tryggheten som vi sedan får ta med ut i en orolig värld!

Läs gärna hela denna fantastiska psalm!

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.

Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.

Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.

”Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”
(Psalm 91:1-16 SFB)

Att vi ska sitta under den Högstes beskydd osv, innebär det att vi ska gömma oss för omvärlden till dess Jesus en dag kommer tillbaka? Nä, självklart inte. Men här växer gemenskapen fram där du kan lita på Gud. Den här platsen, gömstället med Gud som vi fått är till för att vi ska hämta kraft och också få se hur Herren verkar i vårt liv och hjälper oss på nödens dag. Här växer tron fram som gör att vi kan stå fasta på Guds ord.

 

Om du vill skriva ut det här på en skivare, så har du en pdf-fil här:
Det fördolda livet med Jesus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *