Getsemanestund på Skärtorsdagen

På skärtorsdagen läser vi bibeln om vad som hände i Getsemane dagarna innan Jesus dog och uppstod. En dag då Jesus gick igenom en oerhörd vånda då han visste vad som skulle komma framöver under påskdagarna. Så här står det:  Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: ”Sitt här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig.” Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ”Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”
(Mat 26:36-39 SFB)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *