Nu fortsätter vi vår bibelstudieserie under rubriken ”Förvandlad av Guds ord! Här kommer vi att prata om hur våra liv kan bli totalt förändrade genom att ta till sig det som Gud sagt i sitt ord! Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32 SFB) Vi kan lätt fastna i negativa tankar och känslor som kan vara svåra att ta sig ur, och vi går ofta omkring med en syn på oss själva där vi tycker att viLäs mer

Mars 2020 Alla möten och Gudstjänster är inställda under mars månad Läs mer här: Möten i mars Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (1 Johannes brev 1:5 SFB) ———————————————————————————– Det händer senare i vår: 19 April: Timo Kjellberg predikar och sjunger!      Läs mer

Så roligt att du hittade hit till vår församling i Lotorp! Vi håller till i en lokal på Hultsjövägen och hit är du välkommen närhelst vi har någon samling. Vem som helst är välkommen till vår enkla samlingar, där vi sjunger mycket tillsammans, ber för olika saker och lyssnar till vad Bibeln har att säga oss. Och sen fikar vi förstås! Mycket välkommen du också! Läs mer

I Lotorp deltar vi i den nationella bönerörelse som kallas Sverigebönen. Det innebär bl.a. att vi under Sveriges nationaldag gör gemensam sak med kristna över hela Sverige att be för vårt land och vår kommun. 6 juni 11.00  Evangeliecenter Lotorp Bön För Sverige på Nationaldagen! I Lotorp deltar vi i den nationella bönerörelse som kallas Sverigebönen. Det innebär att vi under Sveriges nationaldag gör gemensam sak med kristna över hela Sverige att be för vårt land och vår kommun! Om du känner ansvar för ditt land och vill vara med att be för vårt folk och våra ledare så välkommen till Lotorp den 6 juni!Läs mer

På påskdagen firar vi tillsamman med miljontals kristna över hela världen, att Jesus uppstod från de döda! Han övervann ondskan och har öppnat vägen för oss att få leva tillsammns med vår Far i himlen för alltid! Vi var alla förlorade till en evig död, men nu finns en väg till himlen – Vägen heter Jesus!  Så här står det i Bibeln:  ”Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar attLäs mer

På skärtorsdagen läser vi bibeln om vad som hände i Getsemane dagarna innan Jesus dog och uppstod. En dag då Jesus gick igenom en oerhörd vånda då han visste vad som skulle komma framöver under påskdagarna. Så här står det:  Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: ”Sitt här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig.” Och han gick lite längreLäs mer