Stå Emot Det Negativa

 

Jag är så glad att du har hängt med på den här kursen, och jag hoppas att du verkligen har fått in i ditt hjärta hur mycket Gud älskar dig och vill hjälpa dig! Gud är verkligen på din sida och gör sitt verk i dig när du fyller dig själv med Guds kraftfulla ord och agerar på sanningen.

Vi har gått igenom många viktiga områden som gör oss starkare när vi går igenom våra själsliga och känslomässiga strider. Att veta vem du är i Kristus, vilken din andliga identitet är, är så viktigt. När du förnyar ditt sinne i enlighet med vad bibeln säger om dig och ditt nya liv kommer det att skapa förändringar i vårt liv!

Vi har också talat om vikten av att lämna det gamla bakom, och inte hålla fast vid gamla känslomässiga sår som människor orsakat oss. Vi måste förlåta andra för deras misstag, likväl som oss själva. Att lämna det gamla och besluta sig för att gå vidare med våra liv kanske är det viktigaste steget vi någonsin tar!

Men det är också här många av oss lätt fastnar. Man vägar att förlåta, och vägra att släppa taget, och resultatet är att de aldrig blir fria.

Men nu tror jag inte att du är en av dem, istället hoppas jag att du väljer livet och tar upp den goda kampen!

Kämpa den goda kampen

Den följande bibelversen talar om någonting som är väldigt viktigt, och som många kristna har glömt bort.

 

Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.
(1Tim 6:12 SFB)

 

Den här versen talar inte om att det är i vår egen kraft som vi blir frälsta. Evigt liv får vi av bara nåd, genom att ta emot Jesus Kristus. Det behöver vi komma ihåg.

Men vad som är viktigt är att vi tar tag om det liv som vi har tagit emot genom frälsningen, och det är att kämpa den goda kampen emot allt som vill förstöra det liv som Gud har gett oss.

Det är verkligen en kamp att stå emot de negativa tankarna som vill ta över sinnet och göra våra liv eländiga. Men kom alltid ihåg att det inte är genom din egen styrka som du ska vinna. Du har den helige Ande som är din Hjälpare och du har fått alla vapen som du någonsin kan behöva! Men vi behöver använda vapnen för att de ska vara till någon nytta för oss!

Du kommer väl ihåg vad det står Sakarja:

Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
(Sakarja 4:6 SFB)

Ibland blir jag lite oroad när jag ser kristna som har problem på olika områden, för de går inte emot det utan bara accepterar det. På något sätt tänker dom att det är väl så här det ska va, men broder och syster, vi får inte bara låta saker och ting hända, vi behöver kämpa den goda kampen mot det. Och när vi gör det, så kommer vi att få se saker och ting hända!

Vi har en fiende

Bibeln säger väldigt klart att vi har en fiende som vill stjäla vårt liv och vår glädje. Jesus kom för att ge oss vad gott är, men fiende vill förstöra det och fördärva våra liv så mycket han kan.


Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

(Joh 10:10 SFB)

 

Om du känner det som att något har blivit stulet och förstört i ditt liv, så kan du utifrån den här versen se varför det kommer och vem som står bakom det. Det är tjuven, djävulen som stjäl din glädje, din frid eller vad du nu känner att du har förlorat.

Djävulen vet vilket slags liv Gud vill att vi ska leva och det är därför han fightas emot oss. Han vill inte att vi ska få uppleva det verkliga livet i Jesus, utan istället vara kristna som ständigt känner oss nedslagna och besegrade.

Detta var de tråkiga nyheterna. De goda nyheterna är att Bibeln säger till oss att stå emot djävulen för då kommer han att fly från oss! Väldigt goda nyheter eller hur! Gud har gett oss kraft att stå emot fienden och så leva i seger!

 

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.
(Jakob 4:7 SFB)

 

Är inte detta goda nyheter? Djävulen springer sin väg när vi står emot honom, starka i vår tro på Gud! Hur är vi starka då? Jo, när vi underordnar oss Gud, och böjer oss under Guds ord. Vi ger oss själva till Honom och låter det Han säger vara det som styr oss!

Versen innan säger att vi ska ödmjuka oss under Gud.

 

… Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.
(Jakob 4:6 SFB)

 

Vad är det att vara ödmjuk då? Är inte det att acceptera allting som kommer i vår väg och bara låta det vara? Är inte det att varas ödmjuk?

Nä, att vara ödmjuk inför Gud är att erkänna att vad Gud säger i sitt ord är sant, och så följa det. Det är att ödmjukt böja sig inför vad Guds ord säger. Inget annat. Det är att ödmjuka sig själv inför Gud.

Och nu är det så att Gud har sagt i sitt ord att vi ska stå emot djävulen, att gå emot djävulens bedrägliga lögner. Och när du gör det så är du lydig mot Guds ord. Då är du inte högmodig, utan då är du ödmjuk!

När de negativa tankarna försöker ta ett grepp om ditt sinne, så kom ihåg att de har egentligen ingen rätt att vara där. Gud vill inte att de tankarna ska plåga dig en dag till!

Var stadig i din tro

Här kommer en annan vers som handlar om vikten av att vi ödmjukar oss under Gud. Här säger Petrus att Gud kommer att resa upp dig i sin tid om du ödmjukar dig under Guds hand.

Striden mot fienden har Jesus redan vunnit, så vi behöver inte besegra honom på det sättet. Vi besegrar honom genom att stå fast vid det som Jesus gjort och vägra släppa in mörkret i våra tankar och attityder.

 

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.
(1 Petr. 5:6-9 SFB)

 

Djävulen säker efter att sluka nån som han kan komma åt, nån som han kan få ur spår. Vår del är att stå honom emot, fasta i tron. Du vet, ingen utav oss är utan strid på det här området. Alla kommer vi att möta svårigheter här, och Petrus säger att vi ska komma ihåg det, att vi inte är ensamma.

Ibland känner vi det som att ingen kan ha såna dåliga erfarenheter som jag. Ingen kan ha lidit så mycket. Men faktum ör att vi alla har mött fiendens motstånd av olika slag, alla sanna kristna har känt av det på ett eller annat sätt. Och alla behöver veta hur vi ska stå emot djävulen när han kommer emot oss.

Vi har fått vapen

Som vi har sagt många gånger innan i den här kursen: Gud har gett oss allting som vi behöver. Men vi behöver använda det som han gett oss, vi behöver tro på honom och ta hans ord på allvar.

Här i Efesierbrevet så finns en beskrivning av de vapen som Gud har gett oss för att vinna kampen.

 

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.

Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.
(Eph 6:10-18 SFB)

 

Du förstår, striden vi står i är aldrig emot människor. Ibland tror vi det är dom som är problemet. Men vi strider inte mot människor, utan vi strider mot de krafter som inspirerar människor att göra dåliga saker.

Och det är väl underbart! Vi ska aldrig ha människor som våra fiender, oavsett vad de kan ha gjort. Det är därför, det är så viktigt att förlåta och älska dom som har sårat oss. De kanske har gjort fel, men vi ska inte ha någonting emot dom. De är alla människor som Gud älskar och vi ska också älska dom!

Så ge aldrig tillbaka oavsett vad de kan ha gjort. Tänk aldrig på hämnd eller såna saker. Striden är av andlig karaktär läste vi i versarna här ovan. Gud har gett oss en hel vapenrustning för oss att använda i den andliga striden!

Låt oss gå igenom vapnen, en efter en:

1. Sanningens bälte

Detta är den första delen av vapenrustningen. Den är den allra viktigaste eftersom bältet håller hela vapenrustningen uppe. Bältet är sanningen. Om vi inte lever i sanningen som är Guds ord faller allting annat samman. Att leva i Ordet som vi har betonat så många gånger i den här kursen är helt avgörande, och det är ett mäktigt vapen när fienden kommer emot oss.

Med det menas att närhelst du möter tankar av missmod eller fruktan, eller vad du nu kämpar med, så stå alltid på Guds ord! Om det kommer tankar emot dig som säger: ”Du kommer aldrig bli fri från din oro, du kommer aldrig att bli fri från ditt missmod, så får du ta reda på vad Ordet säger om situationen och spänna Guds ords sanning omkring dig. Säg: I Jesus är jag helad, Jesu har redan tagit min sorger och mina problem på korset!

Att stå på ordet är det starkaste vi kan göra!

2. Rättfärdighetens pansar

Pansaret är där för att skydda soldatens hjärta. Det är utrustningen som verkligen skyddar vårt liv! Du förstår; om du är rotad I det faktum att du har blivit rättfärdiggjord, du är förlåten och har nu en rätt ställning inför Gud, då kommer inte djävulens försök att fördöma dig och känna dig dålig, att lyckas.

När tankar av fördömelse kommer emot dig och djävulen anklagar dig för vad du gjort eller gör fel, så kan du bara säga: Ja, ja vet att jag gjort fel, men jag är fri för Jesus har redan förlåtit mig. Du kan vara den värste syndaren nånsin, men om du har rättfärdighetens pansar på dig så kommer inte fiendens pilar att träffa dig. Dom studsar iväg och ditt hjärta förblir helt. Ditt pansar beskyddar dig!

Jag kommer ihåg när jag lärde mig det här första gången. Jag var med på en bibelstudiehelg. Jag var ledsen och nedstämd som jag ofta var på den här tiden, och den här gången var jag så besviken på mig själv. Jag ville så gärna göra något för Gud, använda mina gåvor och så, men jag tyckte alltid att jag misslyckades. Jag försökte och försökte, men det slutade alltid med att jag blev missmodig. Jag var också besviken på människor för jag tyckte aldrig att jag fick nån uppskattning för det jag gjorde. Jag ville gärna få uppmuntran från människor, och på det sättet få mig att känna mig mer värdefull.

Vad jag inte förstod var att jag hade ett problem med stolthet. Jag ville vara någon, få bli uppmärksammade av gud och människor för hur bra jag var. Stoltheten i mitt liv var en synd och blev till en spricka i mitt pansar, och jag blev träffad av djävulens pilar.

Han slängde pilar av fördömelse:” Du är ingenting”, ”du är bara ett misslyckande” osv. Jag grät och mådde dåligt och kände mig som den värsta personen på jorden. Jag kunde inte göra någonting rätt. Men genom undervisningen den helgen så såg jag hur galet det var att lita på mig själv och försöka imponera på Gud. Jag bekände min synd och mina ansträngningar att ”bli någon”. Jag behövde förstå att jag inte kan förtjäna något någonting från Gud, och jag begrep också hur fel det var att försöka få applåder från människor.

Jag fick en uppenbarelse den dagen; Jag är frälst och Gud älskar mig väldigt mycket, även om jag misslyckas och gör sådant som jag inte borde. Jag har redan en gång för alla blivit rättfärdiggjord genom Jesus! När jag accepterade detta, så lagades den här sprickan i pansaret, och pilarna träffade mig inte mer!

Jag sa till Gud: Jag vet att jag är rättfärdig, och det finns inget jag kan göra för att förbättra min frälsning. Jag vet att jag är ingenting i mig själv, men i dig är jag fullkomligt hel!

Det är så ett bröstpansar fungerar; att veta att du är rättfärdig, det skyddar ditt hjärta från att bli skadat av fiendens pilar!

3. Beredvillighetens skor

Hur kan ett par skor vara en del av vapenrustningen kanske du tänker. Men jag tror nog att skorna är väldigt viktiga! Och här symboliserar det att alltid vara beredd att vittna, att dela evangeliet med människor. Att vi är upptagna med att dela med oss av det vi fått till andra, håller oss borta från att vara introverta och själviska.

4. Trons sköld

En sköld är det du håller upp för att skydda dig från pilar. Du kan hålla upp det mot pilar från vilket håll de än kommer. Om du står fast i tron på Gud kan tron skydda dig från att bli träffad och skadad.

Låt os tex. säga att du har tankar av fruktan som kommer emot ditt sinne. Då kan du ta upp trons sköld och hålla det emot de här tankarna. Du säger: jag behöver inte frukta för jag tror på att Gud är med mig! Han har lovat att aldrig lämna mig och jag vägrar att frukta!

Håll upp skölden för att skydda dig och tankarna kommer inte att ha nån kraft att skada dig. Gud har gett oss tron på Gud som ett starkt vapen!

5: Frälsningens hjälm

Frälsningens hjälm är där för att skydda dig från tankar som vill få dig at tvivla på att du är frälst. Jag antar att vi alla någon gång i livet har fått tankar av tvivel i vårt sinne, eller vi kan känna en osäkerhet om vår frälsning,

Men gud vill att vi ska veta att vi är frälsta, och därför har han gett oss frälsningens hjälm. Men du måste sätta på dig den! Tala sanningen till dig själv; du är frälst av nåd, ingen kan rycka dig ur Guds hand, osv. Ta orden från bibeln som talar om frälsningen, och gör de orden till dina, och du sätter på dig frälsningens hjälm som beskyddar ditt huvud och dina tankar.

6: Andens svärd – Guds ord

Andens svärd är som du ser, den enda vapen som vi kan använda som attack! Med det menas att Guds ord inte är något som vi bara ska läsa lite nu och då, utan också använda mot fienden när han försöker komma emot oss på olika sätt. Ordet är mera kraftfullt än vad många kristna förstår!

Det bästa exemplet tar vi från Jesu eget liv. Direkt efter han blivit döpt, så gick han ut i öknen där han blev frestad av djävulen.

 

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.”

Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”

Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.”

Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom.
(Mat 4:1-11 SFB)

 

Jag tycker detta är väldigt intressant och till stor hjälp! Här kan vi se exakt hur Jesus, som är vår förebild i allting, använder Guds ord på ett väldigt starkt sätt. Djävulen kom emot Jesus med bedrägliga ord.

Först så frestade han Jesus med tvivel om vem Jesus verkligen var. ”Om du är Guds son”. Djävulen ville att Jesus skulle bevisa vem han var. Om Jesus skulle gett efter för det, skulle han ha uttryckt tvivel, med det gjorde han inte. Jesus tänkte inte uttrycka tvivel på vem Han var så han svarade tillbaka med ett ord från Gamla testamentet. Han sa: Ordet säger att man inte sak leva av bröd allenast, utan av varje ord som utgår ur Guds mun!

Nästa gång tog djävulen upp Jesus upp på tempelmuren, och där frestade han honom igen, och nu genom att citera Guds ord! Han sa: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”

Här försöker han igen att få Jesus att tvivla på sin gudomlighet, men Jesus går inte på det den här gången heller. Istället svarar Jesus igen med ett Guds ord. Han använder ordet som ett svärd emot djävulens bedrägliga försök att fälla Jesus. Han sa: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” Jesus visste att Gud aldrig skulle säga åt honom att hoppa utför branten för att testa Gud. Han kände sin Far i himlen och gick inte på fiendens trick. Och Han använde Guds ord för att tysta djävulen!

Det är också så vi ska göra. Vi ska använda ordet som ett svärd och svar tillbaka med ett bibelord mot allt som fienden försöker kasta mot oss! Vi måste stå emot djävulen! Vi har fått de vapen som behövs, och vi har fått ett svärd, Guds ord, att använda!

Sen kom fienden med sitt sista försök: ”Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.”

Detta är fiendens högsta önskan och mål, att alla ska böja sig inför honom istället för att böja sig inför Gud. Jesus visste det och kunde stå emot djävulen genom att säga:
”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Återigen så använder Jesus skriften för att kämpa mot djävulen. Han säger åt honom att gå bort därifrån! Och djävulen drog. Så kan vi också göra. Vi kan säga åt djävulen att lämna oss, och vi kan göra det genom att använda Guds ord!

Djävulen är besegrad

 

Det är så här att djävulen egentligen inte har någon makt över oss. Han vill bara få oss att tro det. Det enda vapen som fienden har är att han kan bedra oss. Lura oss. Han har lurat många att tro att det som står i Bibeln inte är sant, och om vi inte känner Guds ord och inte sätter vår tro till det så blir vi besegrade!

Betyder det att du inte är frälst längre om du har blivit lurad av djävulens lögner? Självklart inte. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är du frälst. Men om du inte är fylld av Guds ord, så kan du lätt bli bedragen, och få leva kvar i tankar och känslor som inte är från Gud. Gud vill att du ska vara fri!

De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” Han sade till dem: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde.

Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.”
(Luk 10:17-20 SFB)

Här säger Jesus att han såg satan fall ner från himlen, och sen säger han: Jag ger er makt över honom! Här menar Jesus vad han säger, (som alltid så klart), Jesus har vunnit seger över djävulen, och han ger oss makten att trampa på alla hans tankar eller vad han nu slänger emot oss. Om vi gör det så kan ingenting skada oss!

Gud har gett oss makt att stå emot fienden. Det är inte vår egen kraft, men Guds oerhörda kraft som bor i oss! Jesus vann seger och du och jag skördar frukten av det idag!

Vi måste stå emot de negativa tankarna

Det är en kamp, det är ingen idé att förneka det. Men grejen är: Vi kan vinna! Du är en vinnare om du står emot det negativa och gör det genom Guds levande ord!

Hur gör man det då?

Först av allt: Analysera dina tankar, och se var det kommer ifrån. Hur gör man det? Ja, kolla efter så tankarna stämmer med Guds ord. Vad säger Bibeln? Vad säger Gud om situationen?

Nästa steg är att göra Guds ord till vår sanning. Vi talar om det och vi agerar på det. Kolla igenom vapenrustningen som vi läst om och se hur du kan använda Guds ord i din situation. Hålla upp trons sköld? Attackera med Andens svärd som är Guds ord? osv.

Vi hör till det vinnande laget

Du är en segrare! Du kanske inte känner dig som en sån just nu, men sanningen om dig är ändå: Du är en segrare!

Många kristna har inte en susning om vad dom har fått i Jesus. Paulus visste det och bad för församlingen i Efesos, att deras ögon skulle öppnas så att det verkligen kunde förstå vilka rikedomar som de fått i tron.

 

Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.
(Ef 1:15-23 SFB)

 

Vi behöver se med vår inre ögon vilken oerhörd kraft Gud har gett oss. För det är så att du inte är liten, eller svag eller utan styrka, även om du känner dig så. Sanningen är den att Gud har placerat något väldigt starkt och mäktigt – han har placerat sin egen kraft på insidan av sina heliga! Och de heliga är du och jag som tror på Jesus!

Vill du se den kraften verka i ditt liv? Ta då tid med Gud, lev i Hans ord och låt hans kraft flöda genom dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *